PROJEKTY SZKOLNE REALIZOWANE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZABOROWIE

rok szkolny 2015/2016


Lp. Nazwa projektu Koordynator projektu Osoby realizujące
1 "Wf z klasą”. B. Komorowicz
2 Nasza zdrowa szkoła: - owoce i warzywa w szkole - szklanka mleka w szkole M. Chabura
3 ,,Cała Polska czyta dzieciom” B.Szydłowska, A. A.Boroń, K. Giza, B. Grocholska, B. Nicpoń, P. Kałuża
4 Szkoła Promująca Zdrowie. D. Łucarz, M. Szpilka, B. Rzepka
5 ,,Kodeks Walki z Rakiem” D. Łucarz, M. Szpilka
6 Wojewódzki Projekt Ekologiczny ,,EKOSZKOŁA” 2015 B.Szydłowska, M. Chabura
7 ,,Dzieciństwo bez próchnicy’’. P. Kałuża, B. Nicpoń
8 Program Profilaktyki Palenia Tytoniu ,, Znajdź właściwe rozwiązanie” M. Szpilka
9 ,,Już pływam’’ B. Komorowicz
10 Projekt ,,Akademia pszczół”. B.Szydłowska, P. Kałuża, M. Szpilka
11 Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas”. P. Kałuża, B. Nicpoń
12 Charytatywny Program na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych ,,Szkoło pomóż i ty”. D.Łucarz
13 ,, Góra grosza”. D.Łucarz
14 Doposażanie Oddziałów Przedszkolnych. M. Chabura
15 ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” K. Giza, B Grocholska, A. Boroń, B. Nicpoń, P. Kałuża
16 ,,Trzymaj formę”. B. Szydłowska
17 ,,Śniadanie daje moc” A.Boroń, K. Giza
18 ,,Bezpieczny internet” B. Szydłowska
© PSP Zaborów 2015