,,KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”Ruszyła II edycja programu edukacyjnego ,,Klub Bezpiecznego Puchatka”. Program organizowany jest przez firmę Maspex we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem objęły Kuratoria Oświaty w poszczególnych województwach. Akcja skierowana jest do klas I szkół podstawowych. Jej celem jest edukowanie dzieci na temat bezpieczeństwa w 3 obszarach: w domu, w szkole i w drodze do szkoły. Wszystkie szkoły, które zgłosiły chęć udziału otrzymują od organizatorów:
 • materiały edukacyjne dla nauczycieli wraz ze scenariuszami lekcji,
 • książeczki z ćwiczeniami i zabawami dla dzieci,
 • broszurę informacyjną dla rodziców,
 • certyfikat dla szkoły, potwierdzający udział w programie.
 • Razem z ,,Klubem Bezpiecznego Puchatka” Pierwszoklasiści będą poznawać podstawowe zasady bezpieczeństwa:
 • - nauczą się rozpoznawać przedmioty niebezpieczne, których używać mogą tylko pod nadzorem dorosłych, np. nóż, lekarstwa, zapałki,
 • dowiedzą się jak bezpiecznie bawić się w szkole i na podwórku,
 • poznają numery alarmowe i dowiedzą się jak reagować w sytuacji zagrożenia,
 • nauczą się zasad ruchu drogowego, poznają znaki i sygnalizację świetlną.
 • Więcej informacji na stronie www.bezpiecznypuchatek.pl


  2011-2014

  © PSP Zaborów 2013