SŁOŃCE, DESZCZ I ¦NIEG podczas V GMINNEGO RAJDU TURYSTYCZNEGO


W dniach 13-14 paĽdziernika odbył się V gminny rajd turystyczny. Tym razem organizatorzy zaprosili dzieci ze szkół podstawowych w góry Gorce z zamiarem zdobycia najwyższego szczytu tego pasma jakim jest Turbacz (1310 m). Z naszej szkoły wyruszyła 7 osobowa grupa pod opiek± pani Beaty Komorowicz. Niestety bardzo zmienna i nieprzewidywalna pogoda spowodowała zmianę tras. W pierwszym dniu gdzie mieli¶my przeplatan± pogodę deszczow± i słoneczn± wybrali¶my się na Lubogoszcz (968m) -szczyt znajduj±cy się w Beskidzie Wyspowym. Mimo niesprzyjaj±cych warunków wszyscy dzielnie dotarli na szczyt. Uczestnicy rajdu mogli się przekonać jak szybko mog± zmieniać się warunki pogodowe w górach. Po powrocie zostali¶my zakwaterowani w O¶rodku Szkoleniowo - Rehabilitacyjnym PCK w Mszanie Dolnej. Po pysznym obiedzie odbyły się gry i zabawy, dyskoteka i projekcja filmu. Następnego dnia poczuli¶my już prawdziw± zimę, przy opadach ¶niegu wyszli¶my do schroniska na Starych Wierchach (ok. 980 m). Po wspólnej biesiadzie przy ciepłej herbacie ruszyli¶my w drogę powrotn±.
Rajd jesienny
© PSP Zaborów 2011