100 - ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W ZABOROWIE

28 października 2018 roku w Zaborowie bardzo uroczyście obchodzono 100 - rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Główne uroczystości miały miejsce w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Mszę Świętą odprawianą w intencji wszystkich Zaborowian, Pojawian, Dołężan, Kwikowian i mieszkańców Księżych Kopaczy walczących w wojsku austriackim w Legionach Piłsudskiego, wojnie polsko-bolszewickiej i II wojnie światowej, poprzedziła część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem Pani Teodozji Turaczy i Dominiki Łucarz. Uroczystość zaszczycili poseł Prawa i Sprawiedliwości Pan Wiesław Krajewski, wójt elekt Szczurowej Pan Zbigniew Moskal, radny gminy Mariusz Antosz i powiatowy Marek Antosz, sołtys Zaborowa Franciszek Babło, emerytowani nauczyciele oraz licznie przybyli mieszkańcy Parafii Zaborów. Szczególnymi gośćmi uroczystości była rodzina majora Gacy. Mszę Świętą odprawił ksiądz Paweł Kurzeja, który wygłosił patriotyczne kazanie. Po zakończonych uroczystościach w kościele parafialnym, zebrani przeszli pod budynek Szkoły Podstawowej w Zaborowie, gdzie rodzina majora Michała Gacy: Pan Daniel Gaca, Pan Józef Gaca i Aleksandra Tabor, uczennica naszej szkoły, Pan poseł Wiesław Krajewski i Wójt elekt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal odsłonili w holu szkolnym pamiątkową tablicę upamiętniająca mieszkańca Pojawia majora Michała Gacę, żołnierza Legionów Piłsudskiego i uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, zamordowanego przez Niemców w 1942 roku w miejscowości Strzelce Wielkie. Z kolei ks. proboszcz Józef Oleksy dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej, a dyrektor szkoły Mieczysław Chabura w kilku zdaniach nakreślił tło historyczne tych ważnych dla naszego narodu i państwa chwil. Na zakończenie w szkole odbyło się spotkanie zaproszonych gości, podczas którego dyrektor szkoły serdecznie podziękował zebranym za pomoc w organizacji tej uroczystości. Szczególne podziękowania złożył na ręce Pana Władysława Wojnickiego, właściciela Zakładu Kamieniarskiego za ufundowanie i wykonanie pamiątkowej tablicy i wszelaką pomoc jaką Pan Władysław okazywał przy realizacji różnorakich przedsięwzięć patriotyczno-religijnych na przestrzeni ostatnich lat. Tablicę wykonał syn Pana Władysława, Józef Wojnicki, któremu tą drogą serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc. Z kolei Pan poseł Wiesław Krajewski wręczył na ręce dyrektora szkoły okolicznościowy list z podziękowaniem za dotychczasową pracę dydaktyczną i wychowawczą, oraz życzenia dalszej owocnej pracy dla wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

 • Polonez w wykonaniu dzieci z przedszkola
 • Akademia z okazji 100-lecia niepodległości cz. 1
 • Akademia z okazji 100-lecia Niepodległości cz. 2

 • 2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019

  2018-2019
  © PSP Zaborów 2018