UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1 września 2014 roku rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny, już 136 w historii nasze Szkoły Podstawowej w Zaborowie. O godzinie 8 w miejscowym kościele parafialnym księża Piotr Ścipień i Marek Kita koncelebrowali Mszę święta w intencji dzieci, młodzieży, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie w budynku szkolnym dyrektor szkoły Mieczysław Chabura przywitał wszystkich uczniów i ich rodziców, przypomniał o prawach i obowiązkach ciążących na nich w czasie pobierania nauki. Życzył wszystkim samych sukcesów, szczególnie uczniom klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego. Wspomniał o obowiązkach jakie czekają uczniów, nauczycieli i rodziców w nowym roku szkolnym. Z kolei uczniowie udali się do poszczególnych klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami. Wspominano czas wakacji i wyjazdów w różne miejsca Polski. Wychowawcy klas przypomnieli swym wychowankom o bezpieczeństwie w szkole i w drodze do szkoły oraz podali nowy podział godzin i wymagania jakie czekają uczniów w nowym roku szkolnym.


2013-2014
2013-2014
© PSP Zaborów 2014