RZĄDOWY PROJEKT AKTYWNA TABLICA

Staraniem Dyrektora szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Zaborowie złożyła wniosek celem pozyskania środków na zakup najnowocześniejszego monitora interaktywnego o przekątnej 77 cali, w ramach Programu Rządowego Aktywna Tablica. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w minionym tygodniu Firma Informatyczna z Kalisza zainstalowała monitor w szkole. Służy on uczniom naszej szkoły w procesie dydaktycznym i wychowawczym, stanowiąc ich urozmaicenie.
© PSP Zaborów 2017