„Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”
„SĄD NAD KSIĄŻKĄ”W ramach realizacji zadań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i Miesiąca Bibliotek Szkolnych klasa VI pod opieką pani Bogumiły Rzepka przygotowała przedstawienie pt. „Sąd nad książką”.

Uczniowie próbowali rozstrzygnąć problem, czy we współczesnym świecie potrzebna jest książką, czy też można ja zamknąć w muzeum, a może zniszczyć. W rozprawie udział wzięli: sędzia, prokurator, obrońca. Ponadto głos mieli świadkowie obrony i oskarżenia. Wypowiadała się też oskarżona, czyli książka. Wobec wielu głosów przeciwko książce, obrońca nie pozostawił wątpliwości, że nie może ona zniknąć z naszego życia, gdyż kształtuje wyobraźnię, wzbogaca słownictwo, nie wzbudza agresji, jest łatwo dostępna, jest nieocenioną towarzyszką w samotnych chwilach. Potwierdzili to też uczniowie, którzy mieli możliwość wypowiedzenia się w tej. Po rozważeniu problemu Sąd ogłosił, że: książka jest ważnym elementem naszego życia, z książki nie można zrezygnować, książka może współistnieć z innymi środkami przekazu, wspierając je i uzupełniając.

Widzowie przez chwilę mieli okazję przenieść się do prawdziwego sądu i poczuć panującą tam atmosferę. A wszystko to za sprawą naszych młodych aktorów, którzy z dużym zaangażowaniem wczuli się w swoją rolę.

W przerwie obrad sądu uczniowie przedstawili prezentacje multimedialną ukazując wartości naukowe i rozrywkowe książki.

Pamiętajmy więc słowa Ambrożego Grabowskiego: „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”.Myślę, że przedstawienie odebrane zostało właściwie i nasza idea zaszczepienia w młodych ludziach chęci obcowania z książką zaowocuje w przyszłości większą aktywnością czytelniczą!


© PSP Zaborów 2016