ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY

„Bo jakie będą początki takie będzie wszystko…”
J.A. Komeński
27 października 2011r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci z klasy I. W tym doniosłym wydarzeniu uczestniczyli wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice najmłodszych uczniów oraz pani kierownik referatu Jolanta Serwa i pani dyrektor Publicznego Gimnazjum Joanna Ozorka-krawczyk. Podczas uroczystości dzieci zaprezentowały przedstawienie pt. „ Jacek, Wacek i Jesień ” , następnie część artystyczną, w której wykazały się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami oraz zdały śpiewająco egzamin na uczniów przed duszkiem naszej szkoły. Na zakończenie występu podziękowały swoim rodzicom za to, że dzięki ich opiece i staraniom, mogą dziś stać się uczniami. Występy dzieci przygotowała wychowawczyni kl. I mgr Agnieszka Boroń. Potem mali uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, a dyrektor szkoły mgr inż. Mieczysław Chabura dokonał pasowania dzieci na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie szablą podarowana przez Cech Rzemiosł Róznych z Brzeska. Pan dyrektor wręczył dzieciom pamiątkowe dyplomy, pani Jolanta Serwa –kierownik referatu poczęstowała nowo pasowanych uczniów słodyczami, a przedstawicielka Rady Rodziców ufundowała skromne upominki. Pierwszoklasiści otrzymali także niespodzianki od pani Anieli Jany z Tarnowskich Gór, która niestety nie mogła zaszczycić nas swoją obecnością. Na zakończenie uroczystości pan dyrektor i pani Jolanta Serwa pogratulowali rodzicom tak wspaniałych uczniów oraz życzył im wielu radości z sukcesów swoich pociech w dalszej wieloletniej nauce szkolnej. Po tej uroczystości rodzice uczniów klasy I zaprosili dzieci, nauczycieli i gości na poczęstunek.
plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw

plac zabaw
© PSP Zaborów 2011