ŚLUBOWANIE PIERWSZEJ KLASY


Dnia 18 października 2012 roku o godz. 11.00 w PSP w Zaborowie odbyła się uroczystość Ślubowania kl. I. W tym dniu do grona społeczności uczniowskiej zostało przyjętych 14 uczniów. Pasowania kandydatów na uczniów dokonał dyrektor szkoły Pan mgr inż. Mieczysław Chabura. Samą część pasowania poprzedziła część artystyczna przygotowana przez pierwszoklasistów pod kierownictwem wychowawczyni mgr Bogumiły Grocholskiej. Na część artystyczną złożyły się wiersze, piosenki oraz egzamin ze zdobytej wiedzy teoretycznej, nabytej podczas dotychczasowego pobytu w szkole, przeprowadzony przez "duszki zamieszkujące naszą szkołę". Dzieci wzorowo zdały egzamin co potwierdziły nie tylko szkolne duszki, ale również sam Pan Dyrektor i wszyscy obecni na uroczystości. Uczniowie kl. I podziękowali również rodzicom za troskę i trud włożony w ich wychowanie i w podzięce wręczyli im symboliczną różę - dowód ich miłości i wdzięczności. Po pasowaniu i otrzymaniu prezentów, dyplomów i legitymacji szkolnych uczniowie i goście udali się na poczęstunek. Cała impreza przebiegła w miłej, serdecznej i uroczystej atmosferze. Po uroczystości uczniowie rozeszli się do domów.

ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE

ŚLUBOWANIE


© PSP Zaborów 2012