BYĆ PILNYM UCZNIAMI – PRZYRZEKAMY

W dniu 22 października 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. To ważny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty. Na tę uroczystość przybyło wielu gości: Sekretarz Gminy Szczurowa p. Maria Kądziołka, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Mądrzyk, Dyrektor PSP w Zaborowie p. Mieczysław Chabura, oraz rodzice uczniów klasy I, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Na ten dzień pierwszaki pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Krystyny Giza przygotowały program artystyczny, który rozpoczął się polonezem. Następnie prezentowały swoje wiadomości i umiejętności zdobyte od początku roku szkolnego. Swój występ zakończyły podziękowaniem i wręczeniem kwiatów swoim rodzicom. Kulminacyjnym punktem programu było złożenie przyrzeczenia i pasowanie na ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Na zakończenie życzenia i upominki dla nowo przyjętych uczniów złożyli: p. Maria Kądziołka, Dyrektor szkoły p. Mieczysław Chabura oraz w imieniu Rady Rodziców p. Agnieszka Mądrzyk, wychowawczyni wręczyła uczniom legitymacje szkolne i dyplomy. Po występach pierwszoklasiści oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy I.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2013