PUK, PUK –TO JA MAŁY UCZEŃ PIERWSZACZEK


W dniu 24 października 2013 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się Ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. W tym dniu do grona społeczności uczniowskiej zostało przyjętych 18 uczniów: Mateusz Beresinski, Kacper Boroń, Martyna Burzawa, Przemysław Caban, Julia Czuj, Dawid Gargul, Szymon Gargul, Szymon Kanicki, Kacper Kozak, Radosław Kuliszewski, Daniel Latuszek, Paweł Latuszek, Piotr Latuszek, Weronika Mucek, Piotr Nawrocki, Daniel Rams, Patrycja Tabor, Natalia Toboła. Pasowania kandydatów na uczniów dokonał dyrektor szkoły Pan mgr inż. Mieczysław Chabura szablą podarowaną przez Cech Rzemiosł Różnych z Brzeska To ważny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty. Na tę uroczystość przybyło wielu gości: Wójt Gminy Szczurowa p. Marian Zalewski, pani dyrektor Publicznego Gimnazjum Joanna Ozorka-Krawczyk, przewodnicząca Rady Rodziców p. Agnieszka Mądrzyk oraz rodzice uczniów klasy I, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

2014-2015

Pierwszaki przez prawie dwa miesiące solidnie przygotowywali się do tego wydarzenia pod kierunkiem swojej wychowawczyni p. Agnieszki Boroń. Musieli bowiem przed „Królem Szabelką” i jego żoną zaprezentować co już potrafią. Recytowali wiersze, śpiewali piosenki, grali na instrumentach perkusyjnych, tańczyli oraz odegrali scenki: „ Jak Ala literek szukała” oraz „ Na wagarach”. Na zakończenie występu podziękowali swoim rodzicom za to, że dzięki ich opiece i staraniom, mogą dziś stać się ucznia i wręczyli symboliczny kwiat róży. Następnie głos zabrał pan dyrektor Mieczysław Chabura oraz wójt gminy Szczurowa pan Marian Zalewski pogratulowali oni rodzicom tak wspaniałych uczniów oraz życzyli im wielu radości i sukcesów w dalszej wieloletniej nauce szkolnej. Po pasowaniu i otrzymaniu dyplomów i legitymacji szkolnych oraz prezentów od rady rodziców uczniowie i goście udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klasy1. Cała impreza przebiegła w miłej, serdecznej i uroczystej atmosferze.
2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2014