"Być dobrym uczniem - przynosić chlubę szkole i Ojczyźnie "

ŚLUBOWANIE KLASY I

W dniu 15 listopada 2018 roku, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się uroczyste Ślubowanie i pasowanie na uczniów dzieci z klasy I. Mali bohaterowie dnia rozpoczęli uroczystość tańcem. W pięknych strojach, zakupionych przez rodziców, weszli na salę tanecznym krokiem i odtańczyli poloneza. Następnie w strojach galowych i żakowskich czapkach przedstawili program artystyczny, który przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią, panią mgr Bogumiłą Grocholską. Pierwszaki popisywały się piękną recytacją wierszy i śpiewem piosenek, wykazały się różnymi wiadomościami i umiejętnościami i według komisji w składzie: Dyrektora szkoły - pana mgr inż. Mieczysława Chabury, pani wicedyrektor - mgr Joanny Ozorka – Krawczyk, przewodniczącej Rady Rodziców pani – Agnieszki Mądrzyk oraz rodziców i całej społeczności uczniowskiej zdały egzamin celująco. Następnie złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. W rocie przysięgi maluchy obiecały pilnie zdobywać wiedzę, dbać o dobre imię szkoły, a swą nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom . Po tej doniosłej chwili pan Dyrektor Mieczysław Chabura historyczną szablą dokonał pasowania uczniów i złożył im i ich rodzicom serdeczne życzenia. Wychowawczyni, pani Bogumiła Grocholska, pani wicedyrektor - Joanna Ozorka Krawczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Agnieszka Mądrzyk na pamiątkę pasowania wręczyły uczniom akty pasowania, legitymacje szkolne, odznaki pasowania oraz słodycze i upominki rzeczowe. Po uroczystości uczniowie klasy pierwszej udali się na słodki poczęstunek w postaci tortu, który przygotowali ich rodzice.
2018-2019
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2018