ŚLUBOWANIE

W dniu 21 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na uczniów. To był wyjątkowy dzień.

Uroczystość rozpoczął piękny taniec narodowy – polonez w wykonaniu kandydatów na uczniów oraz odśpiewany przez wszystkich Hymn Polski. Następnie przedstawiciele „Krainy Wiedzy” powitali licznie przybyłych uczestników uroczystości – rodziców, nauczycieli, uczniów naszej szkoły oraz zaproszonych gości: Wójta Gminy Szczurowa pana Zbigniewa Moskala, Radnego Gminy Szczurowa pana Mariusza Antosza, przyjaciela naszej szkoły pana Władysława Wojnickiego, Przewodniczącą Rady Rodziców panią Agnieszkę Mądrzyk, a przede wszystkim bohaterów dnia - Pierwszoklasistów.

Następnie kandydaci na uczniów przedstawili część artystyczną, którą przygotowali wraz ze swoją wychowawczynią panią Krystyną Giza. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli oraz prezentowali swoją wiedzę o symbolach narodowych, zasadach właściwego zachowania się w szkole i bezpiecznego poruszania się po drogach. Podziękowali również swoim rodzicom za to, że dziś mogli stać się uczniami. Po zakończonej prezentacji, zarówno król, królowa, przedstawiciel Samorządu Szkolnego oraz zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, że wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.

Po złożeniu ślubowania na sztandar szkoły pan Dyrektor Mieczysław Chabura pogratulował uczniom występu oraz życzył im sukcesów w dalszej nauce, a następnie dokonał pasowania dzieci historyczną szablą na uczniów PSP w Zaborowie, Wójt Gminy Szczurowa pan Zbigniew Moskal również pogratulował pierwszoklasistom mianowania na uczniów szkoły oraz złożył życzenia uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Po wręczeniu legitymacji szkolnych i pamiątkowych dyplomów, dzieci otrzymały wiele prezentów: od Pana Wójta książki: „Mała książka – Wielki Człowiek” i słodycze, niespodzianki od Pana Dyrektora, Rady Rodziców oraz od pana Władysława Wojnickiego.

Ważnym elementem tej uroczystości było przekazanie przez Dyrektora Szkoły Mieczysława Chaburę oraz Władysława Wojnickiego przedsiębiorcy, wielkiego przyjaciela Szkoły- najwyższych resortowych odznaczeń jakimi zostali uhonorowani- medali Komisji Edukacji Narodowej, przyznanych w/w Panom za wybitne zasługi dla oświaty i edukacji. Znalazły one swoje honorowe miejsce na sztandarze Szkoły.

Dyrektor Szkoły oraz przedstawiciele uczniów wręczyli również podziękowania oraz tytuł „Przyjaciela Dzieci” dla Wójta Gminy Szczurowa pana Zbigniewa Moskala, Radnego Gminy Szczurowa pana Mariusza Antosza oraz dla pana Władysława Wojnickiego.

Po uroczystości wszyscy pierwszoklasiści oraz goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez rodziców nowych uczniów. Punktem kulminacyjnym tej części było odśpiewane „Sto lat” oraz dmuchanie świeczek przez pierwszaków na torcie wykonanym specjalnie na tę okazję.

Z pewnością ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno małych uczniów, jak i ich rodziców, a także nas, uczestników tych wydarzeń.
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2019