SPOTKANIE Z POLICJANTEM

10 października 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się spotkanie z Panem Dariuszem Czesakiem - policjantem z Posterunku Policji w Szczurowej. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie. Pan policjant omówił sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów na drogach, w czasie gdy jadą do i ze szkoły. Omówiono również zagrożenia występujące w szkole i w miejscach zabaw dzieci i młodzieży, wspomniano o konsekwencjach złego zachowania i przemocy. Dużo czasu poświęcono na omówienie spraw związanych z zagrożeniami czyhającymi na młodych użytkowników internetu. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z różnych dziedzin życia oraz otrzymali cenne i pouczające uwagi. Dyrektor Mieczysław Chabura serdecznie podziękował funkcjonariuszom Posterunku Policji w Szczurowej za bardzo dobrą współpracę ze szkołą. W prezencie od Pana aspiranta uczniowie otrzymali odblaski.
2018-2019
© PSP Zaborów 2018