SPOTKANIE Z POLICJANTAMI14 września 2016 roku w naszej szkole odbyło się cykliczne spotkanie z policjantami, aspirantem Sławomirem Czuchrą oraz aspirantem Łukaszem Bielem, z Posterunku Policji w Szczurowej. Policjanci omówili poniższe zagadnienia:
  • bezpieczeństwo w ruchu drogowym
  • bezpieczeństwo w domu i szkole
  • zagrożenia jakie czyhają na nas w sieci i sposoby na ich unikanie
  • konsekwencje aktów przemocy oraz dyskryminacji w stosunku do drugiego człowieka
  • numery alarmowe oraz sposoby powiadamiania
  • Ponadto, na prośbę uczniów, policjanci zademonstrowali swoje umundurowanie i wyposażenie osobiste oraz opowiedzieli o swojej pracy. Uczniowie klas młodszych otrzymali od naszych gości odblaski, które powinny stać się ich nieodłącznym elementem ubioru.l
    2016-2017


    © PSP Zaborów 2016