SPOTKANIE Z POLICJANTEM26 listopada 2015 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się spotkanie z Panem aspirantem Sławomirem Czuchrą i Panem aspirantem Łukaszem Bielem z Posterunku Policji w Szczurowej. Panowie aspiranci przedstawili uczniom problem nadmiernego korzystania z komputera i Internetu przez dzieci i młodzież oraz zagadnienia związane z cyberprzemocą. Dużo miejsca poświęcili również zagrożeniom wynikającym z dyskryminacji i przemocy szkolnej oraz konsekwencjom takiego postępowania. Następnie omówili problem bezpieczeństwa na drogach, w trakcie poruszania się do i ze szkoły. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań Panu policjantowi z różnych dziedzin życia
2015-2016

© PSP Zaborów 2015