PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE Z POLICJANTEM

13 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyło się spotkanie z Panem Sławomirem Czuchrą - policjantem z Posterunku Policji w Szczurowej. W spotkaniu brali udział uczniowie klas I – VII, dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie oraz młodzież z klas gimnazjalnych. Pan policjant omówił sprawy związane z bezpieczeństwem uczniów na drogach, w czasie gdy jadą do i ze szkoły. Omówiono również zagrożenia występujące w szkole i w miejscach zabaw dzieci i młodzieży, wspomniano o konsekwencjach złego zachowania i przemocy. Na zakończenie uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z różnych dziedzin życia oraz otrzymali cenne i pouczające uwagi jak bezpiecznie spędzić wakacje. Dyrektor Mieczysław Chabura serdecznie podziękował funkcjonariuszom Posterunku Policji w Szczurowej za bardzo dobrą współpracę ze szkołą.
2017-2018
© PSP Zaborów 2018