POSPRZĄTAJMY NASZĄ GMINĘ!

Drodzy mieszkańcy w sobotę 13 kwietnia oczyścimy ze śmieci naszą gminę. Zrobimy to razem zarówno dla dobra Ziemi jak i naszego. Aby na co dzień cieszyć się niezaburzonym pięknem miejsc, które są naszym domem i które codziennie widujemy. Posprzątajmy miejsca które sami zaśmieciliśmy. Posprzątajmy nasze wioski, nasze lasy, nasze pobocza dróg.

Przyjdźcie licznie, aby poprawić wizerunek naszej małej Ojczyzny, aby pokazać jak bardzo zależy nam na Ziemi, która nas karmi, która daje nam schronienie.

Wystarczy zabrać ze sobą rękawiczki wielorazowego użytku, dużo zapału i dobre nastawienie.
2018-2019
© PSP Zaborów 2019