Sprzątanie Świata - Polska 2011


Hasło tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata - Polska" brzmi: "Lasy to życie - chrońmy je" W ten sposób Fundacja "Sprzątanie Świata-Polska" i Fundacja Nasza Ziemia włączają się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.
2011-2012
Lasy to zielone płuca świata-nie tylko wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku węgla, ale także są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza.

Ich zwarte systemy korzeniowe ochraniają glebę i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze szkodliwych związków.

Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz łagodzą klimat.

Znana jest również lecznicza funkcja lasów - mniejsza ilość bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze są doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem, w szczególności z drogami oddechowymi.

Sam fakt przebywania w lesie poprawia nasz nastrój, samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej.
Zróżnicowane (wiekowo i gatunkowo) lasy są najbogatszymi siedliskami pod względem ilości gatunków zwierząt i roślin. W porównaniu z lasami produkcyjnymi (o jednolitej strukturze) znacznie różnią się warunkami klimatycznymi i biologicznymi.

Pozostawione kępy starodrzewu to siedliska bytowania różnych gatunków ptaków, w szczególności tych, którym do schronienia niezbędna jest obecność dziuplastych drzew. Martwe drewno w lesie (butwiejšce drzewa i powalone pnie) zwiększa zatrzymywanie wody, zwiększa ilość materii organicznej oraz pożytecznych mikroorganizmów i owadów, często pełniących role regulacyjne w leśnej biocenozie.

Aby prawidłowo chronić lasy należy zabiegać zarówno o te najmniejsze zwierzęta i rośliny znajdujące się w runie leśnym (poprzez zachowanie odpowiednich warunków), jak i o te najstarsze drzewa. Pozostawienie zróżnicowanej struktury i przemyślana ingerencja człowieka pozwalają na stworzenie wszystkim organizmom odpowiednich warunków życia, w wyniku czego poprawia się zdrowotność całych kompleksów leśnych. Nie traktujmy lasów przedmiotowo - weźmy pod uwagę, że są to miejsca tętniące życiem. Zachowując czystość w lesie, ograniczajšc ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie - dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe, zapewniające trwałość drzewostanów i ograniczające występowanie niebezpiecznych sytuacji (np. pożary).
Lasy to życie - chrońmy je.
2011-2012

Z ta myślą dnia 16 września, jak co roku ruszyła akcja Sprzątania Świata w naszej szkole. Każda klasa od "0" do VI wyruszyła w trasę po naszej miejscowości w celu usunięcia z najbliższej okolicy śmieci przy drogach, wokół sklepów, poczty, na parkingach, placach zabaw i lasów. Nauczyciele przypominali o segregacji odpadów, więc śmieci wrzucano do odpowiednich worków. Wszyscy spisali się świetnie, razem zebraliśmy 20 worków śmieci.

2011-2012
2011-2012

Już 18-sty raz "Sprzątanie Świata" ma miejsce w Polsce!


© PSP Zaborów 2011