TO JUŻ 22. „SPRZĄTANIE ŚWIATA”!


2013-2014

Dnia 18 września, jak co roku ruszyła akcja Sprzątania Świata w naszej szkole. Każda klasa od "0" do VI wyruszyła w trasę po naszej miejscowości w celu usunięcia z najbliższej okolicy śmieci przy drogach, wokół sklepów, poczty, na parkingach, placach zabaw i lasów. Wszyscy spisali się świetnie, razem zebraliśmy 20 worków śmieci. Na zajęciach kółka przyrodniczo- ekologicznego przygotowano dokumentacje (mapę, zdjęcia) przedstawiającą dzikie wysypiska śmieci w naszych miejscowościach. Zostanie ona przekazana do osoby odpowiedzialnej w naszej gminie za utrzymanie czystości i porządku.
2013-2014
2015-2016
2013-2014

„Wyprawa - poprawa” - pod takim hasłem ruszyła tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska. W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy również prawa, a jednym z nich jest prawo do tego, żeby się domagać rozwiązywania przez gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. Do tego potrzebna na będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.
WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE I DZIAŁAJ!

Wsiądź na rower, wyrusz pieszo, zaproś krewnych i znajomych ;) i wyrusz z Fundacją Nasza Ziemia na Wyprawę-poprawę! Rozejrzyj się dookoła i sprawdź: • czy gdzieś są dzikie wysypiska, jeśli tak, zanotuj gdzie, rodzaj odpadów i orientacyjnie określ ilość odpadów • czy gdzieś na poboczu nie zalegają śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie i jakiego rodzaju • czy nie brakuje koszy na śmieci, jeśli tak, zanotuj gdzie • czy nie brakuje pojemników do segregacji, jeśli tak zanotuj gdzie i jakich (na szkło, papier, plastik i metal) i zgłoś do gminy – nr telefonów do osób, które w gminach są odpowiedzialne za utrzymanie czystości i porządku znajdziesz stronie www.naszaziemia.pl

„Sprzątanie świata - Polska" jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzimy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska. >
© PSP Zaborów 2015