SUKCES KAROLA

Uczeń klasy ósmej Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie Karol Bratko, dzięki swojej pracowitości i wsparciu nauczycieli, dostał się do etapu wojewódzkiego Małopolskiego Konkursu Biologicznego, zdobywając 76% punktów możliwych do uzyskania w etapie rejonowym. Do etapu wojewódzkiego dostali się uczniowie, którzy w konkursie etapu rejonowego zdobyli co najmniej 70% punktów

To już kolejny sukces Karola, tegorocznego Stypendysty Wójta Gminy Szczurowa, za bardzo dobre wyniki w nauce. Karol osiąga wysokie wyniki nauczania ze wszystkich przedmiotów, ale w kręgu jego licznych zainteresowań specjalne miejsce zajmuje biologia i chemia.

Gratulujemy i życzymy uzyskania tytułu Laureata.

2018-2019
© PSP Zaborów 2020