ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA - CHOROBY WEKTOROWE

7 kwietnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie obchodzono Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim były choroby przenoszone przez wektory. Dzień ten upamiętnia datę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (07.04.1948 r.). Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie rozpoczęto prelekcją Pani pielęgniarki Katarzyny Wilkosz z miejscowego Ośrodka Zdrowia. Działania te stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów lub pasożytów. Poprzez wędrówkę i kontakt z otoczeniem przenoszą groźne drobnoustroje na inne organizmy, często na ludzi. W ten sposób mogą wywołać choroby, które zagrażają życiu lub zdrowiu człowieka. Przykładem wciąż groźnej choroby pasożytniczej jest malaria, która w 2010 roku pochłonęła 660 000 ofiar, natomiast w ostatnim czasie znacznie wzrosło rozpowszechnienie gorączki denga, której wzrost na przestrzeni 50 lat jest 30- krotny. Do innych chorób przenoszonych przez wektory zaliczamy między innymi Gorączkę Zachodniego Nilu, chikungunyę oraz występujące u nas odkleszczowe zapalenie mózgu, czy boreliozę. Z kolei nauczyciel przyrody przypomniał jak należy chronić się przed tymi chorobami oraz wskazał na świadomość podróżnych stosowania koniecznej ochrony i profilaktyki. Na zakończenie chłopcy rozegrali mecz w piłkę halową, dziewczynki zaś uczestniczyły w zajęciach plastycznych i kulinarnych.
2013-2014


© PSP Zaborów 2014