ŚWIERSZCZYKOWY KLUB POŻERACZY LITER


W roku szkolnym 2013/2014 w PSP w Zaborowie z inicjatywy nauczycielek p. Krystyny Giza i p. Bogumiły Grocholskiej powstał Świerszczykowy Klub Pożeraczy Liter. Należeli do niego wszyscy uczniowie klasy I i II. Celem realizowanego projektu było zainteresowanie uczniów książką i czytelnictwem, wzbudzenie potrzeby czytania, chęci poszukiwania interesujących książek, dzielenie się doświadczeniami czytelniczymi, pobudzanie wyobraźni oraz bogacenie słownictwa uczniów. W realizacji tego zadania z wychowawcami współpracowali również rodzice dzieci. W czasie realizacji projektu odbywały się spotkania z ciekawą książką wg scenariuszy proponowanych przez Wydawnictwo „Nowa Era” oraz scenariuszy przygotowanych przez nauczycieli. Takich spotkań odbyło się 12 w każdej klasie. W ramach realizowanego projektu utworzono w klasach I i II klubową biblioteczkę z książek, które przynieśli wszyscy klubowicze. Każda książka została wyposażona w kartę biblioteczną. Członkowie klubu mogli wypożyczać zgromadzone książki i czasopisma. W każdej klasie są uczniowie, którzy przeczytali wszystkie książki z klubowej biblioteczki i chętnie korzystają z biblioteki szkolnej i publicznej.

Członkowie Klubu otrzymali legitymacje, w których rodzice wpisywali każdą przeczytaną samodzielnie lub wspólnie z rodzicami książkę, a nauczyciel stawiał stempelek na ostatniej stronie. Za wypełnienie całej legitymacji, czyli po przeczytaniu 10 książek i 2 numerów Świerszczyka uczeń otrzymywał odpowiedni znaczek i kolejną legitymację.

W klasie I uczniowie zdobywali tytuł:

Wielki Pożeracz Liter,

Jeszcze Większy Pożeracz Liter,

Największy Pożeracz Liter,

natomiast w klasie II można było zdobyć tytuł:

Doskonały Pożeracz Liter,

Jeszcze Bardziej Doskonały Pożeracz Liter,

Najdoskonalszy Pożeracz Liter.

Wszystkie dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach, były bardzo aktywne, często odwiedzały bibliotekę szkolną i pożyczały książki do czytania. Zdobywanie kolejnych tytułów i znaczków mobilizowało ich do czytania. Wszyscy uczniowie chcą nadal należeć do Świerszczykowego Klubu Pożeracza Liter i w następnych klasach zdobywać kolejne tytuły.

B. Grocholska, K. Giza

W jaki sposób przebiegały niektóre zajęcia przedstawiają poniższe zdjęcia:


2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014