ODSŁONIĘCIE PAMIĄTKOWEJ TABLICY DYREKTORA FRANCISZKA JURKOWSKIEGO


W dniu 11 maja 2014 roku w holu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odsłonięto granitową tablicę upamiętniającą postać długoletniego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie Pana Franciszka Jurkowskiego. Aktu tego dokonała najbliższa rodzina Pana dyrektora żona Teresa Jurkowska oraz córki Ewa Kłusek i Barbara Majewska. Wcześniej uroczystą Mszę świętą, w intencji Pana dyrektora odprawił ks. Proboszcz Piotr Ścipień. Obecni byli przedstawiciele Gminy Szczurowa z wójtem Marianem Zalewskim, przewodniczącym Rady Gminy Szczurowa Kazimierzem Tyrchą, radnym Powiatu Brzeskiego Panem Markiem Antoszem oraz licznie zgromadzeni nauczyciele czynni i emerytowani i pracownicy szkoły, przyjaciele i mieszkańcy Zaborowa. Pamiątkową tablicę wykonał Zakład Betoniarsko – Kamieniarski ,,Wojnicki” Władysława Wojnickiego, zaś dar ołtarza i dar dla szkoły ufundował zaprzyjaźniony ze szkołą Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Brzesku. Uroczyste spotkanie zorganizowała firma gastronomiczna ,,Galicyjska” Pana Kazimierza Kurala. W czasie spotkania wspominano postać Pana dyrektora, przypominając często sytuacje humorystyczne i zabawne jakie wydarzyły się na przestrzeni wielu lat.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014

Franciszek Jurkowski urodził się 10 grudnia 1929 roku w miejscowości Szczawa w powiecie limanowskim. Był synem Józefa Jurkowskiego i Antoniny Jurkowskiej z domu Sopata. Naukę w szkole powszechnej rozpoczął w 1936 roku. Tuż po wojnie kontynuował naukę w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Limanowej, które zakończył w 1949 roku. Szkoła ta nadawała uprawnienia nauczycielskie w zakresie Szkoły Podstawowej. Po ukończeniu szkoły odbył służbę wojskową w stopniu porucznika. Pierwszą pracę nauczycielską rozpoczął w miejscowości Biesiadki w powiecie brzeskim, gdzie przepracował 2 lata. W sierpniu 1952 roku objął funkcję kierownika Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Wobec trwających trudności lokalowych szkoły, 18 listopada 1956 roku na ogólnym zebraniu mieszkańców Zaborowa podjęto z inicjatywy kierownika szkoły Franciszka Jurkowskiego decyzję o budowie nowej szkoły. Powołano wówczas Komitet Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Franciszek Jurkowski, Stanisław Antosz, Józef Cierniak, Jan Siemieniec, Józef Wodka, Jan Oleksy, Józef Boroń, Stanisław Noga, Władysław Kukiełka oraz ksiądz Henryk Kozdrój. W maju 1958 roku wykonano pierwsze prace przy budowie nowej szkoły, zaś otwarcie i przekazanie obiektu nastąpiło 17 lipca 1960 roku. Wybudowanie nowej szkoły pozwoliło na polepszenie procesu dydaktyczno – wychowawczego. Interesującą inicjatywą dyrektora szkoły było powołanie przy współudziale Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Uniwersytetu Powszechnego. Przedmiotem jego działania było przede wszystkim szerzenie oświaty rolniczej. Program, który opracowano przy współudziale słuchaczy zawierał problematykę rożnych dziedzin wiedzy, np. prawa, ekonomii, literatury, polityki, medycyny, historii, geografii i psychologii. Widząc potrzebę pomocy młodzieży wiejskiej w zdobywaniu wiedzy rolniczej i ogólnej, doprowadził do uruchomienia 1 listopada 1961 roku Szkoły Przysposobienia Rolniczego, przemianowanej w późniejszym okresie na Zasadniczą Szkołę Rolniczą. Kierownikiem tej szkoły był od 1961 roku do 1996 roku. Dyrektor Jurkowski pracując równocześnie podnosił swoje kwalifikacje pedagogiczne, kończąc w 1978 roku studia zawodowe na kierunku historia. Działał na rzecz wsi Zaborów i Gminy Szczurowa, biorąc czynny udział w budowie Ośrodka Zdrowia w Zaborowie oraz będąc wieloletnim radnym Rady Gminy Szczurowa. Za swoją pracę był wielokrotnie nagradzany, otrzymując między innymi trzykrotnie nagrodę Kuratora Oświaty oraz liczne odznaczenia państwowe i resortowe tj.: - Złoty Krzyż Zasługi – 1976 - Srebrny Krzyż Zasługi – 1967 - Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju – 1972 - Medal Za Zasługi Ziemi Krakowskiej – 1974 - Złota Odznaka ZNP – 1975 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1983 Franciszek Jurkowski funkcję dyrektora szkoły pełnił przez 38 lat, to jest najdłużej w 170 – letniej historii naszej szkoły. W zawodzie nauczycielskim przepracował 46 lat. Był wymagającym dyrektorem, wymagającym nauczycielem, lecz bardzo wyrozumiałym i życzliwym człowiekiem. Potrafił docenić drugiego człowieka. Jego spokój, opanowanie, łagodność, a jednocześnie rozsądek dawały nam poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
2013-2014

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Mieczysław Chabura serdecznie podziękował wszystkim, którzy czynnie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, a więc sponsorom, Radzie Rodziców, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wręczył specjalnie wykonane ozdobne ryngrafy. W sposób szczególny podziękował przyjacielowi szkoły Panu Władysławowi Wojnickiemu.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014