WARSZTATY PLASTYCZNE W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO:„ POLSKI ZŁOTY MA STO LAT”

To kolejny projekt w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie, w którym dzieci i młodzież ma możliwość zaprezentowania swojej wiedzy historycznej i talentów plastycznych; a takich u nas nie brakuje.

W ramach wyżej wymieniowego projektu uczniowie klas IV-VIII w dniach 10-11 lutego 2010 r. brali udział w warsztatach plastycznych, których motywem przewodnim był Złoty Polski. Temat można było przedstawić w różnorakiej formie: plakat, kolaż, szkic, rysunek węglem, mural.. itp. Ile głów, tyle pomysłów na realizację. Najważniejszą kwestią, o której nie mogli zapomnieć młodzi artyści był kontekst historyczny. Waluta Polski zmieniała swoją szatę graficzną. Trzeba nadmienić, iż w okresie tworzenia się młodego państwa funkcjonowały obce waluty: rubel, marka pruska, korona austriacka i korona czeska. Celem zaś rodzącego się nowego organizmu było stworzenie rodzimej waluty: jednolitej, silnej i trwałej.

Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się dopiero w październiku 1939, kiedy to Niemcy zezwolili na ponowne uruchomienie placówki. W dniu 10 marca 1944 roku przybyło do szkoły Gestapo z zamiarem aresztowania kierownika Romualda Majeranowskiego, któremu jednak udało się zbiec. W tym czasie w placówce prowadzone było tajne nauczanie. Dnia 23 stycznia 1945 roku , po przejściu frontu, wznowiono naukę jednak nie w budynku szkoły, lecz we dworze.

Uczestnicy warsztatów musieli przypomnieć sobie o wydarzeniach związanych z tworzeniem się Polski po latach niewoli, zapoznać się z historią. I całą tę treść zawrzeć w swoich pracach.

Efekty można zobaczyć na załączonych zdjęciach, a także na korytarzu głównym naszej szkoły.

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2020