WERNISAŻ WIELKANOCNY W SZCZUROWEJ POD HASŁEM: ”JAK TO NIEGDYŚ BYWAŁO”

DoKultywowanie zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami i szeroko pojętą kulturą ludową to domena naszej gminy. Wzorem lat ubiegłych Szkoła Podstawowa w Szczurowej zorganizowała Wernisaż Wielkanocny pod hasłem: ” Jak to niegdyś bywało”.

Mamy świadomość, że tradycje są bardzo ważne w życiu każdego narodu, społeczności. Dzięki nim jesteśmy sobie bliżsi i nie mamy problemu z określeniem swojej tożsamości narodowej. My, Polacy jesteśmy chyba tego najbardziej świadomi, ponieważ dzięki głębokiej wierze, pielęgnowaniu tradycji chrześcijańskich, ich kultywowaniu i przekazywaniu z pokolenia na pokolenie, udało nam się przetrwać okresy bardzo trudne w naszej historii . Najbardziej rozpowszechnione w naszej kulturze są tradycje związane z Bożym Narodzeniem i właśnie Świętami Wielkanocnymi. Te święta kojarzą nam się z wiosną ,życiem i radością. W takiej też atmosferze przebiegało całe spotkanie w Szczurowej.

Każda ze szkół, uczestnicząca w Wernisażu, miała opracować program dotyczący zwyczajów i obrzędów wielkanocnych. Prezentacjom towarzyszyła przebogata wystawa ozdób wielkanocnych.

Nasza placówka przygotowała na tę okoliczność pisanki, baby, mazurki, palmy wielkanocne zrobione przez naszych uczniów, którym pomagali rodzice i dziadkowie. Punktem kluczowym spotkania była prezentacja krótkiego programu artystycznego. My przygotowaliśmy informacje na temat palm święconych w Niedzielę Palmową i zwyczajów z tym związanych. Opowieść na ten temat, w formie programu telewizyjnego, zaprezentowały: Agnieszka Antosz, Natalia Bylica, Weronika Mądrzyk i Aleksandra Tabor.
2017-2018
2017-2018
© PSP Zaborów 2018