ŚWIATOWY DZIEŃ WODY 2015 "WODA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ"


Już po raz dwudziesty pierwszy obchodziliśmy w Polsce Światowy Dzień Wody. W tym roku jego tematem przewodnim była rola wody w planie zrównoważonego rozwoju. Światowy Dzień Wody (World Water Day) odbywa się co roku 22 marca. Dzień ten został ustanowiony w 1992 r. przez Zgromadzenie ONZ. Propozycja ustanowienia takiego dnia była uzasadniona tym, że woda staje się coraz bardziej istotnym elementem środowiska oraz warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego dzisiejszego świata.

To jak woda jest ważna i że należy jej szanować wiedzieć powinien każdy i mamy nadzieje, że tak jest. W nasze szkole postanowiliśmy jednak przypomnieć trochę wiadomości związanych z wodą i sposobami jej oszczędzania i dlatego uczniowie klasy czwartej przygotowali przedstawienie pt. „Nie ma życia bez wody! Oszczędzaj ją!”, które odbyło się 27 marca. Celem występu było ukazanie dzieciom znaczenia wody w przyrodzie i dla człowieka. Przede wszystkim uświadamianie społeczności szkolnej o konieczności ochrony zbiorników wodnych oraz zachęcanie do racjonalnego i oszczędnego używania wody.

Jeśli ludzie nie mają dostępu do czystej wody, trudno jest im dbać o higienę, przez co rozprzestrzenia się wiele chorób, takich jak cholera, dur brzuszny, polio oraz biegunka. Co więcej, problem uderza głównie dzieci, które zamiast chodzić do szkoły muszą poświęcić czas na zdobywanie wody.

Dzień Wody ma informować i przypominać społeczeństwu, że woda jest potrzebna do życia każdej, nawet najmniejszej jednostce. Poprzez edukacji dzieci a przez dzieci rodziców wpływać na poprawę, zdrowia oraz promować działania ochrony środowiska w naszej miejscowości.

Za zakończenie apelu k l III wykonała składankę piosenek o wiośnie i wiosennych kwiatach oraz zatańczyła wiosennego twista.

2014-2015

2014-2015

2014-2015

2014-2015


© PSP Zaborów 2015