KOLEJNA AKCJA WOLONTARIATU

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie uczniów na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wolontariat stwarza okazję do budowania świata wartości, jest pożyteczną formą spędzania czasu wolnego. W ramach kolejnej akcji w tym roku szkolnym przed Świętami Wielkanocnymi członkowie koła samodzielnie wykonali kartki, stroiki i świąteczne ozdoby. Następnie wręczali je podczas odwiedzin u osób starszych i samotnych, którzy nie ukrywali wzruszenia przy składaniu życzeń. Takie wizyty przed każdymi świętami stały się już tradycją i stałymi punktami w pracy szkolnego koła. Wolontariusze odwiedzili mieszkańców Zaborowa, Pojawia, Dołęgi i Kwikowa.

Opiekunem koła jest pani Grażyna Antosz.
2017-2018
2017-2018
© PSP Zaborów 2018