WIOSENNE ODWIEDZINY WOLONTARIUSZY

Za nami Święta Wielkanocne. To czas pełen radości, wypełniony nadzieją budzącej się do życia wiosny. Ale właśnie w tym wyjątkowym czasie nie można zapominać o osobach starszych, samotnych i chorych. Samotność jest jednym z ich największych problemów. Tęsknią za życzliwą obecnością drugiego człowieka. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu zawsze przed Świętami odwiedzają takie osoby mieszkające w kilku wsiach na terenie obwodu naszej szkoły. Z wykonanymi samodzielnie świątecznymi kartkami, ozdobami i stroikami wędrują do mieszkańców Zaborowa, Pojawia, Dołęgi, Kwikowa i Księżych Kopaczy. Zawsze są przyjmowani z radością i wzruszeniem. Są to cenne akcje Koła Wolontariatu, które pozwalają na budowanie wrażliwości na osoby, które żyją obok nas. Wolontariuszami są uczniowie z klas: VI, VII, VIII i III gimnazjalnej, a ich opiekunem jest pani Grażyna Antosz.
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2019