Wycieczka do Baranowa Sandomierskiego i Sandomierza.


W dniu 28 wrze¶nia 2011 roku 46 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie pod opiek± swoich nauczycieli wzięło udział w wycieczce turystyczno - krajoznawczej do Baranowa Sandomierskiego, nazywanego często "małym Wawelem" i do prastarego, a dzi¶ trochę zapomnianego Sandomierza. Program wycieczki okazał się bardzo urozmaicony, bogaty ale również napięty ze względu na długo¶ć trasy. Nauczyciele krok po kroku zaplanowali miejsca zwiedzania oraz opracowali informację o tych miejscach. Wyjechali¶my z Zaborowa o godzinie 6:30, przez Koszyce, Opatowiec, Nowy Korczyn i Połaniec dotarli do Baranowa Sandomierskiego. Po drodze podziwiali¶my piękno i wyj±tkowo¶ć Kotliny Sandomierskiej i Wyżyny Małopolskiej. O godzinie 9:00 dotarli¶my do pierwszego celu naszej wycieczki. Naszym oczom ukazał się przepiękny Park oraz zamek w Baranowie Sandomierskim.
Sandomierz

Tu z pomoc± przewodnika PTTK udali¶my się na godzinn± wyprawę. Zwiedzanie rozpoczęli¶my od wizyty w komnatach zamkowych i na dziedzińcu zamkowym, który swymi arkadami i krużgankami przypominał nam krakowski Wawel.
Sandomierz

Z kolei podziwiali¶my uroki eksponatów muzealnych, a na koniec odwiedzili¶my, przepiękny park i ogród w stylu włoskim i angielskim.
Sandomierz

Zmęczeni i pełni wrażeń chwilkę odpoczęli¶my na placu zabaw. Następnie udali¶my się do prastarego Sandomierz, który przywitał nas przepiękn± pogod±. Zwiedzanie rozpoczęli¶my od wyj¶cia na Bramę Opatowsk±, z której rozci±ga się przepiękny widok na Kotlinę Sandomiersk± i nasze ukochane Góry ¦więtokrzyskie.
Sandomierz

Z kolei zwiedzili¶my Podziemn± Trasę Turystyczn± oraz zbrojownię, w której pobyt dał nam możliwo¶ć przeniesienie się do epoki ¶redniowiecza i wspaniałej zabawy.
Sandomierz
Sandomierz

Następnie zwiedzili¶my katedrę i ko¶ciół dominikański ¶w. Jakuba, po drodze podziwiaj±c lessowe w±wozy królowej Jadwigi i "Piszczele", które pokazały nam swoje jesienne piękno.
Sandomierz

Ostatnim punktem naszej wycieczki był rejs statkiem z epoki Wikingów po Wi¶le. Z pokładu statku ukazał się nam majestatyczny brzeg skarpy wi¶lanej, na której usadowił się królewski Sandomierz. Po krótkim odpoczynku na sandomierskim rynku mieli¶my chwilę wolnego czasu.
Sandomierz

Jednak wszystko co dobre musi się skończyć. Wła¶ciwie cał± drogę powrotn± do Zaborowa słychać było wrażenia uczniów z niezapomnianej i udanej wycieczki, przeplatane piosenkami turystycznymi. Żal tylko, że nie udało nam się spotkać ojca Mateusza, może aspiranta Nocula, w najgorszym przypadku komendanta Możejki. Zreszt± można ich zobaczyć w telewizji.
© PSP Zaborów 2011