WYCIECZKA DO WIŚLICY I CHROBRZA.

3 października 2012 roku odbyliśmy długo planowaną wycieczkę do Wiślicy i do Chrobrza, w województwie świętokrzyskim. Pierwszym etapem naszej wędrówki była Wiślica, przepięknie położona w dolinie rzeki Nidy. Tu z pomocą sympatycznego przewodnika zwiedziliśmy Muzeum Regionalne, mieszczące się w Domu Długosza wzniesione przez króla Kazimierza Wielkiego. Następnie zwiedziliśmy kolegiatę wiślicką również wybudowaną przez króla Kazimierza Wielkiego. Na szczególną uwagę zasługiwały tu, Madonna, którą fundował w roku 1300 król Władysław Łokietek, ojciec Kazimierza Wielkiego oraz freski bizantyjsko – ruskie w prezbiterium. Z kolei udaliśmy się do podziemi kolegiaty aby podziwiać najstarszą w Polsce płytę gipsową z XII wieku tzw. Płytę Orantów. Następnym miejscem, które odwiedziliśmy był pawilon archeologiczny, który skrywa misę chrzcielną pochodzącą z X wieku, gdyż Wiślanie najprawdopodobniej przyjęli chrzest przed drużyną Mieszka I. Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy w Wiślicy były podziemia Domu Jana Długosza, gdzie mogliśmy zobaczyć prezentację multimedialną ukazującą historię miasta oraz wziąć udział w warsztatach plastycznych
Wycieczka do Wiślicy

Wycieczka do Wiślicy

Wycieczka do Wiślicy
Uduchowieni i pełni wrażeń historycznych wyruszyliśmy piękną doliną rzeki Nidy do prastarego Chrobrza, którego nazwa wywodzi się od pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Tu rozpoczęliśmy zwiedzanie Pałacu Wielopolskich, będącego rezydencją magnacką do II wojny światowej. Obecnie w pałacu mieści się Ośrodek Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia ze stałymi ekspozycjami: Celtyckie Wykopaliska z Pełczysk, Historia Ordynacji Wielopolskich, Izba Pamięci Republiki Pińczowskiej, Galeria Regionalna i mieszcząca się w pięknym, zabytkowym parku ekspozycja Kultura Rolna XIX i XX wieku. Zmęczeni podróżą, ale silni wrażeniami i miłą atmosferą wróciliśmy do Zaborowa, po drodze śpiewając znane i lubiane piosenki turystyczne.
Wycieczka do Wiślicy


© PSP Zaborów 2012