WYCIECZKA W GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE


Bez żadnych wątpliwości możemy powiedzieć, że tak jak nasza szkoła zna Świętokrzyskie, to chyba nikt. 30 września 2015 roku udaliśmy się na kolejną wyprawę w miejsca dla nas jeszcze nieznane, tym razem do Świętej Katarzyny, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Skamieniałości i Minerałów, połączone z ich szlifowaniem oraz klasztor klauzuralny Sióstr Bernardynek i kapliczkę Św. Franciszka, z napisem samego Stefana Żeromskiego. Z kolei w pobliskich Ciekotach zwiedziliśmy muzeum tegoż pisarza i ,,Szklany Dom’’. W dalszej części wycieczki była wizyta w Zagdańsku i oglądanie dębu Bartek oraz Kielce, a na zakończenie zwiedzanie królewskiego zamku w Chęcinach. Dzięki wspanialej przewodniczce Pani Ewelinie czas mijał tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy kiedy trzeba było wracać do domu. Wszyscy troszkę zmęczeni mile wspominali tą wyprawę.
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
2015-2016
>
© PSP Zaborów 2015