WYCIECZKA ROWEROWAW ramach innowacji pedagogicznej „ Bezpieczny Uczeń- Bezpieczny Świat”, 14 września 2016 roku, odbyła się wycieczka rowerowa. Wzięło w niej udział 19 uczniów wraz z opiekunami, panią Beatą Komorowicz oraz Dominiką Łucarz. Warunkiem uczestnictwa w niej była znajomość zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, posiadanie sprawnego roweru, kasku oraz kamizelki odblaskowej, co też zostało sprawdzone przed wyjazdem. Trasa liczyła ok. 17 km ( Zaborów- Pojawie- Wał Ruda- Dołega- Zaborów) i wiodła głównie przez tereny leśne i polne dzięki czemu jazda była bardzo przyjemna.
2016-2017


© PSP Zaborów 2016