WYCIECZKA ROWEROWA HARCERZY

28 kwietnia 2019 roku część harcerzy (pozostali brali udział w rajdzie górskim) wyruszyła na wycieczkę rowerową doliną Wisły. Wpierw dokonali inwentaryzacji kapliczek, krzyży i figur przydrożnych w Zaborowie w Kwikowie i na Księżych Kopaczach, jako że już niedługo będziemy obchodzić 200 - lecie powstania parafii w Zaborowie. Następnie odbyli wycieczkę wałami Wisły, wstępując oczywiście po drodze do ,,Myśliwskiej Strzechy". Pozostały nam jeszcze do zinwentaryzowania kapliczki i krzyże na Pojawiu i w Dołędze. Zgromadzony materiał zostanie wyeksponowany na wystawie z okazji powstania parafii. Opiekę nad harcerzami sprawował nauczyciel historii Pan Mateusz Michalski.
2018-2019
2018-2019
© PSP Zaborów 2019