WYCIECZKA ROWEROWA DO WAŁ – RUDY


W dniu 20 maja 2014 roku grupa 26 uczniów z klasy piątej i czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wybrała się na wycieczkę rowerową do miejscowości Wal – Ruda w gminie Radłów. Po drodze uczniowie wraz z opiekunami Bogumiłą Szydłowską i dyrektorem Mieczysławem Chaburą zatrzymali się pod krzyżem w Pojawiu, który upamiętnia potyczkę szlachty polskiej i chłopów ze Szwedami w roku 1656, w czasie potopu szwedzkiego. Z kolei uczniowie przejechali na rowerach, wzdłuż ściany lasów radłowskich pod pomnik upamiętniający ,,Akcję III Most”, czyli wywiezienie do Londynu fragmentów pocisków V-2. Tu barwnie i ciekawie o historii z czasów II wojny światowej opowiadał nauczyciel historii. Następnie uczniowie udali się na ścieżkę przyrodniczą przygotowaną przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, gdzie nauczycielka przyrody uczyła prawidłowego zachowania się w lesie i rozpoznawania roślin, w tym prawnie chronionych. Po odpoczynku wszyscy udali się do Domu błogosławionej Karoliny Kózka, gdzie w skupieniu i wyciszeniu oglądali jak wyglądał dom błogosławionej przed 100 laty. W dalszej części udali się na drogę męczeństwa Karoliny, która wiedzie przez urokliwe tereny leśne i bagienne. Po odbyciu drogi krzyżowej uczniowie powrócili po rowery i udali się w drogę powrotną do Zaborowa, po drodze delektując się lodami w Pojawiu. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki rowerowej do miejscowości Wał – Ruda.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014