WYCIECZKA DO WIŚLICY, CHROBRZA, MŁODZAW DOLNYCH I PIŃCZOWA.

14 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia z planowanych wycieczek w tym roku szkolnym, tym razem po malowniczych zakątkach województwa świętokrzyskiego czyli po ,,Ponidziu”. Na początku zwiedziliśmy prastarą Wiślicę, której początki chrześcijaństwa sięgają IX wieku, kiedy to najprawdopodobniej władca Wiślicy i Państwa Wiślan zostali ochrzczeni przez władcę Państwa Wielkomorawskiego. Do dziś można tu zobaczyć misę chrzcielną, fragmenty kościółka romańskiego św. Mikołaja oraz kolegiatę wybudowaną przez króla Kazimierza Wielkiego, a w niej Madonnę Łokietkową z 1300 roku, a w podziemiach kolegiaty tzw. Płytę Orantów z XII wieku(ewenement na skalę światową). Obok Dom Długosza, który tu pomieszkiwał. Zabytki Wiślicy zrobiły na nas duże wrażenie, chociaż było nam bardzo żal, że są w tak złym stanie. Jest jednak nadzieja na ich konserwację i renowację, gdyż zabytkami Wiślicy zainteresował się minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podczas zwiedzania tych niezwykle cennych zabytków Pani przewodnik poprowadziła warsztaty o początkach państwa polskiego i koronach królewskich. Z kolei udaliśmy się do Chrobrza, do pałacu Wielopolskich, w którym oglądaliśmy stałe ekspozycje muzealne zgromadzone w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego i Tradycji Rolnej Ponidzia tj. historię Ordynacji Wielopolskich, Starożytne skarby Ponidzia, izbę pamięci Republiki Pińczowskiej, galerie regionalne, park w stylu angielskim, galerię rzeźby itp. Następnie pojechaliśmy do Młodzaw Małych, gdzie znajduje się ,,Ogród na rozstajach”. Na przestrzeni 5 hektarów i trzech poziomów posadzono tam tysiące roślin, często bardzo egzotycznych. Można tam poczuć się jak w raju i dobrze odpocząć. Ostatnim etapem naszej wycieczki był Pińczów, miasto reformacji w XVI wieku, stolica Ordynacji Wielopolskich, a obecnie ciche, leniwe i trochę zapomniane miasto powiatowe nad rzeką Nidą. Po zwiedzeniu miasta, w tym bardzo interesującego Muzeum Regionalnego, mieszczącego się w byłych zabudowaniach klasztoru Dominikanów, czas było udać się do jednej z pińczowskich pizzerii, aby tam jeszcze raz wspominać dzisiejsze przeżycia i podziękować Gminnej Komisji Antyalkoholowej w Szczurowej za pomoc w zorganizowaniu ciekawej wycieczki.

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2018