ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Młodszy wiek szkolny to okres, w którym dzieci wszystkim się interesują, ciągle o coś pytają, drążą temat tak długo, aż uzyskają zadawalającą odpowiedź. Są ciekawe świata, eksperymentują, doświadczają, badają i na tej podstawie budują swoją wiedzę i umiejętności. Program zajęć pozalekcyjnych jest skierowany do uczniów klas I – III, którzy interesują się matematyką i tematyką przyrodniczą. Tematy zajęć powstały w odpowiedzi na potrzeby „młodych naukowców” zasypujących pytaniami Nauczyciela , np. dlaczego?, jak to się dzieje?, skąd to się bierze? Poprzez zabawę pobudzamy uczniów do samodzielnego i twórczego działania, rozwijane są zainteresowania i uzdolnienia matematyczne oraz przyrodnicze. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, korzystają z ciekawych i różnorodnych pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu. Zajęcia realizowane są przede wszystkim za pomocą metod problemowych, aktywizujących (burza mózgów) i praktycznego działania. Poprzez zabawę dzieci rozwijają zdolność koncentracji uwagi, logicznego myślenia, rozwijają też swoje zainteresowania, pobudzają wyobraźnię, powtarzają i utrwalają zdobyte wiadomości, wdrażają do systematycznej pracy.
Zajęcia

Zajęcia


© PSP Zaborów 2012