REALIZACJA ZAJĘĆ PROFILAKTYCZNYCH

"MAMO, TATO, NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"


W dniu 4 grudnia 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas: 0a, 0b, I, II, III, IV, V i VI, których temat brzmiał: ,,Mamo, tato nie pal przy mnie, proszę”. Koordynatorkami z ramienia szkoły były nauczycielki Magdalena Szpilka, Paulina Kałuża i Dominika Łucarz. Ze względu na fakt, że szkoła nasza należy do Klubu Szkół Promujących Zdrowy Styl Życia podjęliśmy szeroką współpracę z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej, w celu zorganizowania akcji profilaktycznej, zapobiegającej nałogowi palenia papierosów. Działania nasze obejmowały zajęcia profilaktyczne i ostrzegające młodych ludzi przed konsekwencjami sięgania po papierosy, narkotyki i inne rożne środki odurzające.

Cele operacyjne obejmowały:

- rozpoznanie zagrożenia i pułapki współczesnego świata

- ocenę wagi problemu

- rozumienie problematyki uzależnień

- możliwość przewidzenia konsekwencji sięgania po papierosy i narkotyki

- wskazanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych

- rozwijanie świadomości, że zdrowy styl życia jest alternatywą dla czyhających pułapek

- wyrobienie zachowań asertywnych, powiedzenie NIE

Zajęcia profilaktyczne obejmowały swym zasięgiem wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie i spełniły swoją rolę, ponieważ oni sami doszli do wniosku, że ,,Szczęśliwy i zdrowy człowiek to człowiek wolny od uzależnień”. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań i dzielenia się z innymi swoimi wiadomościami i umiejętnościami.

2014-2015


© PSP Zaborów 2014