ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

27 czerwca 2014 roku dobiegł końca rok szkolny 2013/2014. Po uroczystej Mszy świętej sprawowanej w kościele parafialnym w Zaborowie, uczniowie udali się do szkoły, na starą salę gimnastyczną, gdzie uczestniczyli w akademii na pożegnanie roku szkolnego. Następnie dyrektor szkoły pogratulował uczniom sukcesów i pożegnał klasę szóstą, wręczając im świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej w Zaborowie. Pożegnał również pozostałych uczniów szkoły, życząc im spokojnego wypoczynku. Przypomniał o zasadach bezpieczeństwa, które należy przestrzegać. Podziękował Gronu Pedagogicznemu, Radzie Rodziców i pracownikom obsługi szkoły za trud i pracę na rzecz szkoły.
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014
2013-2014


© PSP Zaborów 2014