ZŁOŻENIE KWIATÓW I ZNICZY POD POMNIKIEM I NA GROBACH ŻOŁNIERSKICH


Jak co roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych w czasie I i II wojny światowej, pod tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, zamordowanego przez hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej oraz na cmentarzu parafialnym, na którym istnieje bardzo dobrze odrestaurowana i utrzymana kwatera żołnierska. Ten sposób pamięci o Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, to dobra lekcja patriotyzmu i wychowania, kultywowana w naszej szkole od wielu lat.
© PSP Zaborów 2019