ZŁOŻENIE KWIATÓW I ZNICZY NA GROBACH W ZABOROWIE

Jak co roku, w przeddzień uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem poległych w czasie I i II wojny światowej, pod tablicą upamiętniającą Jędrzeja Cierniaka, zamordowanego przez hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej oraz na cmentarzu parafialnym, na którym istnieje bardzo dobrze odrestaurowana i utrzymana kwatera żołnierska. Nie zapomniano również o pierwszym kierowniku zaborowskiej szkoły Józefie Prelichu, dyrektorze Franciszku Jurkowskim, księżach proboszczach oraz kierowniku szkoły w Dołędze Teodorze Kupiaku. Zakup kwiatów i zniczy został dofinansowany przez Urząd Gminy w Szczurowej. Ten sposób pamięci o Tych, którzy oddali życie za Ojczyznę, to dobra lekcja patriotyzmu i wychowania.

2018-2019

2018-2019

2018-2019

2018-2019
© PSP Zaborów 2018