ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu dzisiejszym, dzięki uprzejmości Pana Władysława Wojnickiego właściciela Firmy Kamieniarskiej w Zaborowie, a prywatnie wielkiego pasjonata drugiej wojny światowej, uczniowie naszej szkoły mogli obejrzeć kolekcję medali i odznaczeń wojskowych Pana porucznika Tadeusza Maja. Pan Tadeusz Maj urodził się 19 kwietnia 1916 roku w Strzelcach Małych, był weteranem kampanii wrześniowej 1939 roku. W 1934 roku w wieku 18 lat zgłosił się do służby wojskowej i trafił do Korpusu Ochrony Pogranicza. Od grudnia 1936 roku był dowódcą Strażnicy Stajki na trójkącie Polski, Związku Radzieckiego i Łotwy. 26 sierpnia 1939 roku został skierowany do 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej Wojska Polskiego II RP. 19 września 1939 roku pułk przekroczył granicę węgierską, gdzie polscy żołnierze zostali internowani. 11 grudnia kapral Maj uciekł do Konsulatu RP w Budapeszcie, a później przedostał się na Zachód, gdzie wstąpił do pułku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Jako dowódca drużyny 4 kompanii w stopniu kaprala wziął udział w bitwie o Tobruk, gdzie walczył od 22 sierpnia do 10 grudnia 1941 roku. W bitwie pod Gazali został ranny odłamkiem z moździerza. W służbie wojskowej przebywał do 1948 roku. Po zakończeniu służby wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pełnił m. innymi funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Lotników Polskich w USA i Kanadzie. Zmarł 10 listopada 2013 roku w Chicago.
2013-2014


© PSP Zaborów 2013