WSPARCIE POLSKIEJ SZKOŁY W DAJNOWIE NA LITWIE. AKCJA „DZIECIOM NA KRESACH”

Na dawnych Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, czyli współcześnie fragmentach obszarów państwowych Litwy, Białorusi i Ukrainy, według różnych szacunków żyje od około 1 miliona do 2 milionów Polaków. W zdecydowanej większości wywodzą się oni z rodzin, które w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej i zabraniu Polsce Kresów przez ZSRS, nie wyemigrowały do okrojonej terytorialnie Polski Ludowej. Powodów takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się między innymi w dużym przywiązaniu do ziemi, która była często zamieszkiwana przez ich przodków od pokoleń. Ze swoją małą ojczyzną byli złączeni emocjonalnie, historycznie i gospodarczo. Pomimo, że ich cały dobytek był zazwyczaj bardzo skromny, to jednak stanowił efekt wieloletniego poświęcenia i pracy w pocie czoła. Niestety zdarzało się również i tak, że na skutek problemów stwarzanych przez lokalne władze, rodzina, która chciała wyjechać, zmuszona była aby pozostać. Takie sytuacje dotykały zwłaszcza ludność wiejską.

Kolejne pokolenia pozostałych na dawnych Kresach rodzin, stają na co dzień przed bardzo trudnym zadaniem zachowania polskiej tożsamości. Ogromną rolę w tym wyzwaniu, odgrywają oczywiście znajdujące się tam w niewielkiej liczbie polskie szkoły. Te placówki bardzo często nie są jednak dostatecznie dofinansowane i aby mogły dalej funkcjonować, potrzebują realnego wsparcia. W kontekście tej trudnej sytuacji, niezwykle pięknym gestem jest pomoc, którą niosą Rodacy mieszkający w Polsce. To wyciągnięcie pomocnej dłoni, poza tym jakże istotnym, materialnym aspektem, ma również znaczenie duchowe. Dla dzieci i nauczycieli ze szkół na dawnych Kresach, jest to piękny znak pamięci i solidarności.

W tym roku uczniowie z naszej szkoły włączyli się w bardzo wartościową akcję „Dzieciom na Kresach”, której celem jest wsparcie polskiej szkoły w Dajnowie na Litwie, w której uczą się 44 dzieci. Inicjatorami i głównymi realizatorami przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Bocheńscy Patrioci. Podczas akcji, uczniowie zebrali między innymi: chemię gospodarczą, środki czystości, zabawki i oczywiście artykuły szkolne. Dzieci i młodzież z naszej szkoły po raz kolejny udowodniły, że mają wielkie serca i są zawsze chętne nieść pomoc tym, którzy tego potrzebują.

2021-2022

© PSP Zaborów 2021