ODDANIE HALI SPORTOWEJ DO UŻYTKU

W dniu 15 października 2010 roku nastąpiło uroczyste oddanie hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Zaborowie do użytku. Prace budowlane trwające od dnia 3 kwietnia 2009 roku dobiegły końca. Możemy już cieszyć się nową halą sportową, która rozwiąże problemy sportowe obu szkół. Uroczyste oddanie hali rozpoczął Wójt Gminy Szczurowa Pan Marian Zalewski, witając zaproszonych gości.Obecni byli marszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela, starosta brzeski Pan Ryszard Ożóg, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Pani Urszula Blicharz, przewodniczący Rady Gminy Szczurowa Pan Kazimierz Tyrcha, radni Gminy Szczurowa, wójtowie, dyrektorzy szkół, pracownicy Urzędu Gminy w Szczurowej, oraz innych jednostek działających na terenie gminy.
Następnie ks. proboszcz Parafii Zaborów Piotr Ścipień dokonał poświęcenia obiektu. Z kolei Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Roman Ciepiela i Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski podpisali porozumienie w sprawie informatyzacji gminy. Następnie dyrektorzy szkół Joanna Ozorka-Krawczyk i Mieczysław Chabura podziękowali Wójtowi Gminy Panu Marianowi Zalewskiemu, przewodniczącemu Rady Gminy Panu Kazimierzowi Tyrcha oraz prezesowi spółki ,, Samson” z Tarnowa za ich trud, wysiłek i zaangażowanie w budowę hali. W części artystycznej wystąpiły zespoły: Pojawianie prowadzony przez choreografa Kazimierza Gurgula, Kapela Ludowa ,,Paluszkowe Granie” oraz zespół absolwentów prowadzone przez Państwa Vitalinę i Michała Pastuchów. Gościem specjalnym uroczystości był Zespół Pieśni i Tańca ,,Śląsk’’ im. Stanisława Hadyny. W dwóch częściach zespół ,,Śląsk’’ dał popis swoich możliwości. Wspaniały balet, śliczne głosy i przepiękne kostiumy pozostaną na długo w pamięci oglądających. Przedstawiono wiązankę pieśni i tańców polskich z różnych regionów naszego kraju. Bisy, kosz kwiatów oraz specjalne podziękowanie od Wójta gminy, które zespół otrzymał na zakończenie swojego występu świadczą, że oddanie obiektu miało charakter bardzo podniosły i uroczysty.
130 rocznica

130 rocznica

130 rocznica

130 rocznica

130 rocznica

DZIEŃ KATYŃSKI W ZABOROWIE

We środę 21 kwietnia 2010 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbyły się obchody Dnia Katyńskiego, podczas których przybliżono postaci pomordowanych na wschodzie, a urodzonych w parafii Zaborów, majora Jana Cierniaka, kapitana Józefa Majki, porucznika Władysława Woźniczki. O godzinie 10, w kościele parafialnym uroczystą Mszę świętą, koncelebrowaną w intencji pomordowanych odprawił kś. proboszcz Piotr Ścipień i ksiądz katecheta Maciej Fleszar. Po Mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali, na czele z pocztem sztandarowym do budynku szkoły. Przybyłych gości powiał dyrektor szkoły Mieczysław Chabura. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, między innymi córka kpt. Józefa Majki, Pani Maria Majka, siostrzeniec Pan Feliks Karol Bauer, bratanica mjr Jana Cierniaka, Pani Olga Murkocińska oraz siostrzenica Pani Stanisława Mądrzyk wraz z rodziną. Licznie przybyły władze samorządowe powiatu brzeskiego i gminy Szczurowa z wójtem Marianem Zalewskim na czele, radni powiatowi i gminni, nauczyciele czynni i emerytowani oraz mieszkańcy Zaborowa. Honorowym gościem uroczystości był również Pan Grzegorz Kądzielawski, sekretarz posła do Parlamentu Europejskiego Pana Pawła Kowala. Z kolei dyrektor oddał głos zaproszonym gościom, którzy wspominali tragedię Polaków w lesie katyńskim i w innych miejscach zbrodni na wschodzie. Pani Maria Majka wspominała postać swojego ojca Józefa Majki, który urodził się 25 maja 1903 roku w Zaborowie. Był absolwentem filologii klasycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przed wybuchem II wojny światowej był dyrektorem Gimnazjum w Janowie Lubelskim. Zmobilizowany do armii w sierpniu 1939 roku, został pojmany przez Sowietów, a następnie zamordowany przez NKWD w 1940 roku w Charkowie. W sposób bardzo emocjonalny przedstawiła walkę rodziny o upamiętnienie prawdy o męczeństwie Jej ojca i wielu Polaków po II wojnie światowej. Następnie głos zabrała Pani Olga Murkocińska, która przedstawiła postać swojego wuja mjr Jana Cierniaka, który urodził się 03 czerwca 1896 roku w Pojawiu. Swoją karierę związał z wojskiem, będąc przed wybuchem wojny kwatermistrzem sanatorium wojskowego w Otwocku. Zamordowany został przez NKWD w 1940 roku w Charkowie. Zaapelowała do młodzieży o niezapomnianie o swoich korzeniach i budowanie swoich małych ojczyzn. Porucznika Władysława Woźniczkę wspominał dyrektor Chabura, gdyż pomimo usilnych starań nie udało się odnaleźć rodziny pomordowanego. Urodził się 14 listopada 1910 roku w Zaborowie, z wykształcenia był nauczycielem, ukończył w 1929 roku Seminarium Nauczycielskie Męskie w Lesznie. Został zamordowany w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Z kolei wójt gminy w Szczurowej Pan Marian Zalewski powiedział, że dzisiejsze odkrywanie prawdy daje nadzieję na przyszłość, do pojednania i zrozumienia pomiędzy narodami polskim i rosyjskim. W imieniu europosła Pawła Kowala, jego sekretarz Pan Grzegorz Kądzielawski podkreślił konieczność pielęgnowania przez młodzież szkolną tych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Następnie młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zaborowie przedstawiła część artystyczną upamiętniającą ofiary zbrodni katyńskiej, będącą montażem słowno-muzycznym oraz prezentacją multimedialną. Na zakończenie uroczystości rodziny ofiar pomordowanych na Wschodzie odsłoniły tablicę pamiątkową wmurowaną w holu szkoły, którą ufundował i wykonał Pan Władysław Wojnicki, miejscowy właściciel firmy kamieniarskiej, społecznik i przyjaciel zaborowskiej szkoły. Rodziny pod tą tablicą złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Dopełnieniem uroczystości było posadzenie 3 dębów katyńskich na placu obok szkoły, w ramach akcji ,,Katyń…ocalić od zapomnienia”. Tym samym uczniowie i pracownicy szkoły wzięli na siebie obowiązek opiekowania się tym miejscem, podtrzymywania i przekazywania pamięci o bohaterskich i tragicznych losach Rodaków na wschodzie.
Dzień Katyński

Dzień Katyński

Dzień Katyński

Dzień Katyński

Dzień Katyński

Dzień Katyński

Dzień Katyński165 ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PARAFIALNEJ 130 ROCZNICA POWSTANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ŚLUBOWANIE KLASY I

W dniu 29 października 2008 roku odbyły się w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie trzy ważne uroczystości tj. obchody 165 rocznicy powstania w Zaborowie Szkoły Parafialnej, która powstała w 1843 roku, 130 rocznicy powstania Szkoły Podstawowej oraz ślubowania uczniów klasy pierwszej. Szkoła parafialna w Zaborowie powstała z inicjatywy kś. proboszcza Pawła Ujejskiego i właścicielki dworu Teresy Radeckiej. Jej pierwszymi nauczycielami byli organiści Paweł Sierankiewicz, Jędrzej Moszczyński oraz Michał Koza. W roku 1878 dzięki usilnym staraniom księdza proboszcza tutejszej parafii Franciszka Wolffa wybudowano nowy budynek na wprost kościoła oraz zatrudniono pierwszego nauczyciela, którym był Józef Prelich, powstaniec styczniowy, wspaniały człowiek, świetny nauczyciel oraz gorliwy patriota. Po przejściu na emeryturę Józefa Prelicha obowiązki kierownika szkoły objął Edmund Kotulski, a od roku 1921 do 1939 Grzegorz Gluza. W czasie okupacji niemieckiej w szkole odbywały się tajne komplety nauczania podstawowego, które prowadzili nauczycielka Włodzimiera Kubiaczykówna oraz kierownik szkoły Romuald Majeranowski. Po zakończeniu drugiej wojny światowej szkoła borykała się z olbrzymimi trudnościami lokalowymi, zajęcia odbywały się w różnych miejscach. Na zebraniu wiejskim w 1956 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Na czele komitetu stanął kierownik szkoły Franciszek Jurkowski. Szkołę oddano do użytku 17 lipca 1960 roku jako pierwszą tzw. ,,tysiąclatkę” w województwie krakowskim. W chwili obecnej w budynku funkcjonują Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym oraz Publiczne Gimnazjum. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. odprawiona w kościele parafialny w Zaborowie przez proboszcza kś. Czesława Hausa. Następnie przemaszerowano przed budynek szkolny, gdzie Pan Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski wraz z Panem Franciszkiem Jurkowskim i Franciszkiem Babło odsłonili tablicę pamiątkową ufundowaną i wykonaną przez Pana Władysława Wojnickiego. Następnie dyrektor szkoły przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą historii szkoły od jej powstania, aż po dzień dzisiejszy. Z kolei głos zabierali zaproszeni goście składając podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno – wychowawczej. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie klasy pierwszej, którzy w tym dniu składali ślubowanie. Byli to: Dziąćko Dominik, Gofron Patrycja, Kuliś Arkadiusz, Liro Patryk, Łucarz Tomasz, Marek Gabriela, Nowak Julia, Pastuła Wiktoria, Policht Klementyna, Pudło Daria, Szydłowska Daria, Świadek Tobiasz, Świątek Elizeusz, Tyl Natalia, Wesołowski Mariusz, Wiecha Klaudia, Woźniczka Klaudiusz, Wrzępska Angelika. Wychowawcą klasy jest mgr Agnieszka Boroń. Na zakończenie uroczystości dyrektor szkoły dokonał pasowania 18 pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie.


130 rocznica


POŚWIĘCENIE I PRZEKAZANIE SZTANDARU DLA SZKOŁY
9 listopada 2006 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie przez Radę Rodziców sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie oraz pasowanie uczniów klasy pierwszej. Szkoła Podstawowa w Zaborowie swoimi korzeniami sięga roku 1843, kiedy to właścicielka dóbr Zaborów Teresa Radecka wybudowała drewniany budynek z przeznaczeniem na szkołę i budynek dla ubogich na wprost kościoła. Była to szkółka parafialna, którą prowadzili organiści Michał Koza, Paweł Sierankiewicz i Jędrzej Moszczyński. W roku 1878 z inicjatywy światłego księdza proboszcza Franciszka Wolffa wybudowano nowy obiekt szkolny, w którym nauka rozpoczęła się dnia 04 października w obecności inspektora szkolnego z Tarnowa Franciszka Habury. Pierwszą lekcję poprowadził nauczyciel Józef Prelich. Wspaniały nauczyciel, patriota, uczestnik Powstania Styczniowego roku 1863 w partii Langiewicza. Pracując w Gręboszowie był nauczycielem Jakuba Bojki. Szkołą w Zaborowie kierował do roku 1897. W czasie I wojny światowej szkołę zamieniono na szpital wojskowy. W okresie międzywojennym była to placówka sześcioklasowa z czterema etatami nauczycielskimi. Rok szkolny 1939/1940 rozpoczął się dopiero w październiku i to za zezwoleniem władz okupacyjnych. Kierownikiem szkoły był Romuald Majeranowski, który wraz z Włodzimierą Kubiaczykówną podjął trud tajnego nauczania. W styczniu 1945 roku naukę rozpoczęto nie w budynku szkolnym lecz we dworze. Pojawiające się coraz większe trudności lokalowe szkoły skłoniły władze lokalne i oświatowe do budowy nowej obiektu. Inicjatorem tych działań był kierownik szkoły Franciszek Jurkowski, które tę funkcję pełnił od roku 1952 do roku 1990. 17 lipca 1960 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt, który w sposób znaczący poprawił proces dydaktyczny i wychowawczy. Zaborowska szkoła była pierwszą tysiąclatką w województwie krakowskim. Obecnie w budynku szkoły funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Odziałem Przedszkolnym i Publiczne Gimnazjum. Główne uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w miejscowym Kościele parafialnym, którą odprawił ks. proboszcz Czesław Haus. W czasie Mszy modlono się w intencjach ofiarodawców, uczniów i pracowników szkoły. Następnie w szkole odbyła się akademia, poświęcona patronowi szkoły. W uroczystościach udział wzięli Pani wizytator Kuratorium w Krakowie Lidia Głowacka, Wójt gminy Szczurowa Marian Zalewski, pracownicy UG w Szczurowej, radni, sołtysi i działacze lokalni, emerytowani i byli dyrektorzy szkoły i nauczyciele, rodzice i absolwenci szkoły. W trakcie uroczystości dyrektor w ciepłych słowach podziękował sponsorom za ufundowanie sztandaru dla szkoły oraz powiedział, że będzie on odtąd najważniejszym symbolem naszej szkoły i obiecał zawsze pilnie go strzec i szanować, dokonał również pasowania 19 pierwszoklasistów na uczniów tutejszej szkoły. Po uroczystościach w szkole goście, uczniowie i rodzice i nauczyciele spotkali się w Domu Ludowym na wspólnym poczęstunku.
sztandar

sztandar


© PSP Zaborów 2011