JĘDRZEJ CIERNIAK (1886 - 1942)
,,Jędrzejowa nuta nigdy nie zaginie, hej, ani na wiersycku, ani na dolinie"
Jędrzej cierniak

Urodził się 15 października 1886 roku we wsi Zaborów w województwie krakowskim w rodzinie chłopskiej. Po skończeniu 7 lat uczy się w szkole ludowej w Zaborowie. Wyróżnia się zdolnościami i zamiłowaniem do nauki. W 1900 roku kończy szkołę w Zaborowie i za namową kierownika szkoły Józefa Prelicha rozpoczyna naukę w gimnazjum w Bochni. Od klasy IV pracuje w tajnych kółkach samokształceniowych. Podczas wakacji organizuje w Zaborowie odczyty i przedstawienia. W 1908 roku kończy gimnazjum w Bochni i rozpoczyna studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na polonistyce i filologii klasycznej, które kończy w roku 1913. W 1914 roku zgłasza się na ochotnika wraz z rówieśnikami z Zaborowa jako ochotnik do Legionów, bierze udział w I wojnie światowej. Po zakończeniu wojny pracuje jako nauczyciel polonista w gimnazjum Wojciecha Górskiego w Warszawie, gdzie czynnie włącza się w życie kulturalne szkoły. Jednocześnie jego zainteresowanie skupiają się na teatrze i kulturze ludowej, wystawia i pisze sztuki o tej tematyce. W 1929 roku, 18 stycznia podejmuje pracę w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego na stanowisku wizytatora Oświaty Pozaszkolnej. Obejmuje również opiekę nad uniwersytetami ludowymi. W okresie okupacji hitlerowskiej pracuje od grudnia w Szkole Powszechnej nr 114 na Targówku. Oficjalnie jest nauczycielem języka niemieckiego, faktycznie uczy języka polskiego i historii. W roku 1940 przewodniczy konspiracyjnemu zarządowi Ludowego Instytutu Oświaty i Kultury. Pracuje też w Komisji Oświatowej Ruchu Ludowego, która opracowywała zasady i wytyczne powojennej polityki kulturalno - oświatowej. 24 kwietnia 1941 roku gestapo aresztowało Jędrzeja Cierniaka we własnym domu przy ulicy Kopernika 37 i przewiozło go na Pawiak. 2 marca 1942 roku Jędrzej Cierniak został zabrany z Pawiaka i razem z grupą 100 więźniów politycznych zamordowany w Palmirach. Po wojnie w Palmirach umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą Jego pamięci, jak również tablicę pamiątkową w kościele w Zaborowie i płaskorzeźbę na Domu Ludowym w Zaborowie. Co roku młodzież i dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie organizują uroczystości poświęcone pamięci największego syna zaborowskiej ziemi, Jędrzeja Cierniaka ,, Krzestnego".Jędrzej cierniak
© PSP Zaborów 2011