DZIEŃ MATKI

Dzień 26 maja Święto Matki - to najpiękniejsze i najbardziej osobiste święto w roku. Matka - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie pragnąc podziękować swoim Mamom za trud włożony w opiekę i wychowanie, zaprosili je do kościoła. Tu dzieci z klas 0-III przedstawiły licznie przybyłym Mamom montaż słowno – muzyczny, w którym wyraziły swoją miłość i szacunek. Dziękowały Matce Bożej za opiekę i prosiły o błogosławieństwo dla swoich Mam. Po występie ofiarowały róże swoim Mamusiom. Potem wystąpili starsi uczniowie śpiewający w parafialnej scholi, a następnie wszyscy modlili się wspólnie na Mszy Świętej, którą odprawił w intencji Mam ks. Paweł Kurzeja.
2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2022