NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI POLAKÓW RATUJĄCYCH ŻYDÓW.

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów w okresie II wojny światowej, ze szczególnym upamiętnieniem dwóch przypadków z terenu Gminy Szczurowa. W Zaborowie rodzina Pawła i Karoliny Mików oraz ich syn Stefan uratowali i przetrzymali dwóch Żydów, Mendela Tidera z Zaborowa oraz Józefa Langdorfa z Woli Przemykowskiej. Za swoją bohaterska postawę zostali nagrodzeni przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Drugi, o wiele bardziej dramatyczny przypadek miał miejsce w Woli Przemykowskiej, gdzie Tadeusz Jeż, mieszkaniec tej miejscowości za pomoc Żydom został zastrzelony w wieku 24 lat, przez niemieckiego żandarma Roberta Johna. Niestety Tadeusz Jeż nigdy nie został upamiętniony tym odznaczeniem. Zarówno rodzina Mików z Zaborowa jak i Tadeusz Jeż z Woli Przemykowskiej zostali w październiku 2020 roku upamiętnieni dwoma tablicami umieszczonymi na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie. Tablice te zostały ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie i są widomym znakami bohaterstwa i odwagi w trudnych latach niemieckiej okupacji. Opiekę nad nimi sprawują uczniowie Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2022