ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PSP ZABORÓW

Zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie, instytucje użyteczności publicznej są zobowiązane do prowadzenia treningu ewakuacji z własnych budynków. Na podstawie własnych harmonogramów szkoleń i ćwiczeń opracowanych przez Szkołę Podstawową w Zaborowie zaplanowano w miesiącu październiku 2021 roku akcję ewakuacji dzieci i młodzieży z budynku szkoły. Sprawy te reguluje Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Ewakuacja polega na szybkim i zorganizowanym przemieszczeniu ludności z miejsc, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, do rejonów bezpiecznych. W przypadku szkół jest to szczególnie ważna sprawa. Dlatego co roku organizowane są ćwiczenia ewakuacyjne z udziałem dzieci, młodzieży, pracowników pedagogicznych i obsługi szkół. Za przygotowanie planu ewakuacji i jego przeprowadzenie odpowiedzialny jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaborowie Mieczysław Chabura, w razie jego nieobecności Pani Bogumiła Szydłowska. W dniu 09 października 2021 roku o godzinie 8:00 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji uczniów i pracowników z budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie, poprzedzone wcześniejszym apelem, na którym poruszono sprawy ewakuacji. Akcją ratunkową kierował dyrektor szkoły do czasu przybycia służb ratunkowych tj. 2 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie, którymi dowodził naczelnik Marek Łucarz. W ćwiczeniach udział wzięło126 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 16 dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Zaborowie, 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej, 5 pracowników obsługi szkoły oraz 7 strażaków OSP Zaborów. Łącznie w ćwiczeniach udział wzięło 167 osób.

Uczestnicy ćwiczeń po usłyszeniu alarmu (przerywany dźwięk dzwonka) opuścili budynek szkoły 4 wyjściami awaryjnymi. Ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie i bez zakłóceń. Opuszczenie, przez ostatniego ucznia szkoły zajęło 1,5 minuty. Uczniowie bez paniki i z dużym zdyscyplinowaniem wykonali próbę ewakuacji, którą powtórzono dwukrotnie. Na płycie boiska sportowego, za budynkiem szkoły nauczyciele opiekujący się poszczególnymi oddziałami złożyli raport dyrektorowi, z którego wynikało, że wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły opuścili rejon zagrożenia. W trakcie ćwiczeń do szkoły przybyły dwa wozy strażackie, który również brały udział w ćwiczeniach. Po zakończeniu prób ratownik medyczny, strażak Pan Grzegorz Cira przeprowadził we współpracy z innymi strażakami fachowy pokaz udzielania pomocy, w tym zademonstrował działanie defibrylatora. Tą drogą pragniemy podziękować strażakom z Zaborowa za pomoc w organizacji sprawnego przebiegu akcji ewakuacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Zaborowie. Akcją ewakuacyjną dowodził naczelnik OSP Zaborów Pan Marek Łucarz a brali w niej udział druhowie: Rafał Jarosz, Paweł Mika, Piotr Cierniak, Grzegorz Witek, Krzysztof Witek i Grzegorz Cira.
2021-2022

2021-2022

2021-2022

© PSP Zaborów 2021