LOKALNY OŚRODEK WIEDZY I EDUKACJI W GMINIE SZCZUROWA UROCZYŚCIE OTWARTY!

14 października w Szkole Podstawowej w Zaborowie odbyła się inauguracja działalności LOWE Szczurowa, w czasie której podsumowano pierwszy etap realizacji projektu i zaprezentowano plan działań ośrodka.

W spotkaniu wzięli udział Wójt Pan Zbigniew Moskal z żoną, Radni Gminy Szczurowa, Dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnej społeczności oraz reprezentantki LOWE z Rzezawy.

Inaugurujący wykład wygłosił podróżnik i dziennikarz Pan Jędrzej Majka, który zabrał nas w świat przypraw, w prelekcji „Podróże ze smakiem - czyli jak przyprawy zmieniają świat”.

LOWE to innowacyjny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, którego głównym celem jest szerzenie idei kształcenia przez całe życie i aktywizowanie środowiska lokalnego .

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w naszej gminie jest owocem współpracy między Gminą Szczurowa, która jest liderem projektu a Szkołą Podstawową w Zaborowie, gdzie projekt jest realizowany.

Na utworzenie ośrodka Gmina Szczurowa pozyskała grant w wysokości 250 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wyposażenie, promocję oraz przede wszystkim różne formy aktywności edukacyjnej mieszkańców Gminy.

W czerwcu br. Wójt Pan Zbigniew Moskal podpisał umowę grantową z Małopolską Izbą Samorządową jako Grantodawcą oraz umowę partnerską ze Szkołą w Zaborowie, którą reprezentuje Pan Dyrektor Mieczysław Chabura.
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020
© PSP Zaborów 2020