KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY NR 2

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej pracy

Zachęcam i jednocześnie proszę wszystkich uczniów, w szczególności ósmoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie do korzystanie z materiałów znajdujących się na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl, do wykorzystania przez nauczycieli i do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualna podstawą programową materiałów edukacyjnych. Proszę równocześnie rodziców o dopilnowanie, aby czas zawieszenia odbywania zajęć dydaktycznych i wychowawczych nie był czasem straconym. Życzę przyjemnej nauki.

Mieczysław Chabura - dyrektor szkoły

  • Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach - rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów  • Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe  • © PSP Zaborów 2020